Introduktion

Gabriel, what is this?

This is a Swedish language wiki dedicated to the of the homebrew role-playing game Den yttersta domen.

Vad är detta?

Detta är en wiki dedikerad till utveckling av ett svenskt science fiction-rollspel, Den yttersta domen. Wikin behandlar för tillfället främst utveckling av spelvärlden, även om regler kommer att dyka upp. Har du blivit hitlurad och undrar vad spelet handlar om?

Den yttersta domen är ett spel om religion och att stå upp för det man tror på. Det är ett science fiction-rollspel som utspelar sig i nådens år 2700, i ett solsystem som har vänt ryggen åt vetenskapliga framsteg och förlitar sig på Guds välvillighet. Spelet handlar om rollpersonernas drömmar och hur de kämpar för att uppfylla dessa. Det är menat att vara narrativistiskt, och det är tänkt att ha enkla och snabba regler som fokuserar på och uppmuntrar spelardrivet och samberättande spel där berättelsen är i fokus.

Är du intresserad av att veta mer? Börja med att läsa introduktionen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License